Firma

Wydanie dla firm – narzędzie w tworzeniu spójnego sposobu myślenia!

Odkąd w październiku 2011 r. na rynku pojawiło się szwedzkie wydanie książki To jest Lean wiele firm i organizacji zaczęło używać jej jako narzędzia do budowania wspólnego zrozumienia koncepcji lean (oraz w szczególności tego, czym lean nie jest). Celem było wypracowanie jednolitego podejścia do strategicznego rozwoju ich działalności. W efekcie wydawnictwo Rheologica Publishing stworzyło produkt, który nazwano “Wydaniem dla firm”.
Wydanie dla firm to wersja książki opracowana specjalnie dla danej firmy, która różni się zasadniczo od zwyczajnego wydania. To produkt szyty na miarę, w którym nazwa klienta pojawia się już na okładce książki (Wydanie dla firmy: nazwa firmy), a przedmowa napisana jest indywidualnie dla danej firmy i przez nią samą. W efekcie książka nabiera cech swoistych dla owej firmy.

Jako uzupełnienie książki oferujemy dodatkowo dostępny online program integrujący, który obejmuje 10 modułów odpowiadających poszczególnym rozdziałom książki. Program zawiera mini-wykłady do każdego rozdziału oraz rozmaite pytania integrujące. Celem programu jest dostosowanie zawartości książki do realiów i okoliczności dotyczących poszczególnych klientów.

Zdarza się, że program używany jest jedynie na poziomie kierownictwa, jednak częściej korzystają z niego wszyscy pracownicy. Chodzi o to, aby czytając książkę, jednocześnie pracować z programem, co odbywa się w grupach rozwoju kompetencji (nie indywidualnie). Dzięki temu można kontrolować postępy w rozwoju kompetencji w ramach organizacji. Jest to zatem usystematyzowany sposób czytania, a w szczególności metoda wcielania treści książki w działalność firmy. Pozwala całym organizacjom na uzyskanie stanu “organizacyjnej gotowości”, który umożliwia skuteczne wprowadzenie leanu. Program ten gwarantuje, że najniższy poziom „kompetencji lean” w danej firmie stanie się stosunkowo wysoki oraz zapewnia zbudowanie spójnej “świadomości lean”.

Program integrujący znajduje się aktualnie wyłącznie w ofercie dla klientów zamawiających wydanie dla firm. Szczegółową ofertę wysyłamy na życzenie klienta. Minimalna liczba egzemplarzy wydania dla firm wynosi 500.


Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na wszelkie pytania uzyskać można pod adresem: info@rheologica.com

Autorzy