NiklasModig_sv_final-238x300

Niklas Modig

NIKLAS MODIG od 2004 roku prowadzi badania naukowe na Stockholm School of Economics. Od 2006 do 2008 roku był wizytującym pracownikiem naukowym na Univeristy of Tokyo. Niklas, który biegle posługuje się językiem japońskim, miał możliwość spędzić tysiące godzin w organizacji usługowej Toyoty, starając się zrozumieć, w jaki sposób filozofia Toyoty może zostać zastosowana w kontekście, który nie ma nic wspólnego z działalnością produkcyjną. Niklas stał się jednym z czołowych inspirujących wykładowców z dziedziny usług lean i zarządzania lean.

www.niklasmodig.com

par

Pär Åhlström

PÄR ÅHLSTRÖM jest profesorem fundacji Torsten i Ragnar Söderberg, wykładającym administrację biznesową na Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie. Wcześniej wykładał na Chalmers University of Technology w Gøteborgu oraz na London Business School. Ponad 20 lat doświadczenia z lean czyni go jednym z pionierów w tej dziedzinie. Opublikował wiele prac na temat lean z zakresu produkcji, rozwoju produktu a ostatnio również z zakresu usług. Jego prace naukowe są często cytowane, poza tym jest nagradzanym wykładowcą.

www.paralhstrom.com

Autorzy